Zásady ochrany soukromí

Cílem těchto Zásad zpracování osobních údajů pro návštěvníky webové stránky kovovitek.cz dle GDPR je poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje společnost Kovovítek (jako správce) zpracovává o fyzických osobách při poskytování služeb a při návštěvách internetových stránek provozovaných společností Kovovítek a kontaktech s potenciálními zákazníky, k jakým účelům a jak dlouho společnost Kovovítek tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracovává, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží. Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů zákazníků Kovovítek a přiměřeně i jejich zástupců či kontaktních osob, zájemců o služby společnosti Kovovítek a návštěvníků internetových stránek provozovaných společností Kovovítek a to vždy v rozsahu osobních údajů odpovídajících jejich postavení vůči společnosti Kovovítek. Tyto Zásady jsou účinné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů („nařízení“ nebo „GDPR“). Kategorie osobních údajů Osobním údajem je jakákoli informace, jež se vztahuje k fyzické osobě, kterou je společnost Kovovítek schopná identifikovat. V souvislosti s poskytováním služeb může ze strany společnosti Kovovítek dojít ke zpracování následujících kategorií osobních údajů: 1. Základní osobní identifikační údaje a adresní údaje Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy. Jedná se zejména o: akademický titul, jméno a příjmení, název obchodní firmy. 2. Kontaktní údaje kontaktní telefonní číslo, kontaktní e-mail, adresy na sociální sítě. 3. Údaje z komunikace mezi Kovovítek a zákazníkem Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb mezi společností Kovovítek a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem na prodejnách nebo jiném přímém kontaktu se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem a záznamy telefonických hovorů, chatové a videochatové komunikace mezi zákazníkem a společností Kovovítek Souhlas se zpracováním kontakních údajů pro budoucí komunikaci Chci zvýšit své šance na uplatnění v budoucnu, a proto souhlasím, aby společnost Kovovítek, IČO---, adressa, nad rámec výběrového řízení na uvedenou pracovní pozici dále zpracovávala mé osobní údaje pro účely evidování mé osoby a nabízení obdobných pracovních příležitostí. Souhlas uděluji na dobu 5 let. Souhlas mohu kdykoliv odvolat. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.